NL editie / World edition

Journalistiek of amusement

door Bas Haan

Als het volk bloemkolen wil, dan krijgt het ook bloemkolen, concludeert Aart Zeeman over de steeds platter wordende (televisie)journalistiek in Nederland. Dat is een probleem; zorgwekkender vind ik echter dat die uitspraak niet alleen geldt voor de journalistiek, maar dat het in nog grotere mate geldt voor degenen waarover de journalistiek vaak bericht: onze politici. Die roepen steeds harder datgene waarvan ze denken dat het volk het wil horen, en geven precies de bloemkolen waarvan ze denken dat het volk ze wil hebben. Zeker in verkiezingstijd, zoals nu.

Er is nog een parallel tussen journalistiek en politiek: de kijkers voor de een zijn de kiezers voor de ander. Waar de journalistiek uit angst voor het verlies van kijkcijfers steeds vaker voor ‘bloemkolen’ kiest, laat de politiek zich leiden door een vergelijkbare angst. Angst voor opnieuw een electorale afstraffing door het publiek. Angst om weer eens het verwijt te krijgen dat ze niet aanvoelen wat er onder de kiezers leeft. En dus zijn er bloemkolen voor het volk, dat steeds nadrukkelijker van zich laat horen en dat steeds meer in verwarring lijkt. De publieke opinie loopt momenteel over van emoties, met name boosheid en angst. Boosheid op ‘de politiek’ die veel te lang niet wilde luisteren of veel te laat met kant-en-klare oplossingen voor maatschappelijke problemen komt. Angst voor alles wat vreemd is.

Dat wat vreemd is, krijgt vervolgens de schuld van alle ellende. En in die pavlovreactie vinden politiek en publiek elkaar dan weer wel. Zo riep afgelopen week minister Leers weer op tot een nog strenger asielbeleid. Opmerkelijk, want verschillende rechters maakten de praktijk van het Nederlands asielbeleid de afgelopen maanden met de grond gelijk, met hun vaststelling dat het strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is nogal wat: de Nederlandse overheid die mensenrechten schendt. Nog niet zo heel lang geleden zouden we ons daar druk over maken en zou er op elke voorpagina over worden geschreven. Nu lezen we in plaats daarvan op diezelfde voorpagina’s dat het beleid nog strenger moet.

Zo hitsen politiek en publiek elkaar steeds verder op en houden ze elkaar klem in een verstikkende houdgreep, met de media als podium. Wij, de journalisten, versterken die houdgreep door het aanjagen van de toch al hoog opgelopen politieke en publieke verontwaardiging. De emotie is verworden tot het journalistieke uitgangspunt in plaats van het gevolg. Dat leidt ertoe dat het in de journalistiek steeds vaker om de amusementswaarde gaat in plaats van om de inhoud. Het uit den treuren exploiteren van emoties en meningen als vorm van amusement is iets wat kijkers scoort en met enige regelmaat ook nog een dag later in de vorm van nieuws de voorpagina’s haalt. Daarmee worden de emoties en meningen feilloos vermomd als echt nieuws, en versimpelt het debat tot het retorisch poneren van stellingen zonder fundament.

Hier lijkt een zwart beeld van de journalistiek en de politiek op te doemen. Toch ben ik optimistisch, althans wat de journalistiek betreft. Het project One11 is een prachtig voorbeeld, dat bewijst dat mijn optimisme terecht is. Want ook al is er een toename van vervlakking in de journalistiek, er is wel degelijk een toename van kwaliteit. Nostalgisch terugverlangen naar vroeger is niet alleen vanuit politiek opzicht een vorm van kansloos conservatisme. Terugverlangen is ook vanuit journalistiek opzicht onzinnig en nutteloos.

Laten we even teruggaan naar de bloemkolen van Aart Zeeman. De paradox is dat het juist journalisten als Zeeman zelf zijn die tegenwicht bieden aan de door hem geconstateerde vervlakking. Zo was het Zeeman die de Somalische piraten niet zoals gebruikelijk filmde als schietschijf vanaf een Nederlands marinefregat. Nee, hij zocht ze op in de sloppenwijken van het vasteland en liet zien wie ze echt waren: armoedzaaiers in een van de meest verscheurde landen ter wereld.

Deze site staat bol van de prachtvoorbeelden van het bewijs van kwalitatieve topjournalistiek. Het uitgangspunt van de journalisten die deze verhalen schrijven, is overduidelijk niet primair het uitventen van emoties, maar oprechte interesse in hun onderwerp. Uit die oprechte interesse en nieuwsgierigheid laten ze de hoofdpersoon hun verhaal vertellen. Zeker, hun verhalen staan ook bol van emoties, en alle opgevoerde personen hebben een ijzersterke eigen mening en wil. En ja, het is die emotie die ervoor zorgt dat de verhalen mooi, aangrijpend en bovenal echt zijn. Maar wat deze verhalen onderscheidt van het gros van de verhalen dat we dagelijks in talkshows zien voorbijtrekken, is dat ze veel meer zijn dan emoties en meningen. Ze zijn gebaseerd op feiten. Gebaseerd op maatschappelijke relevante feiten, op echte verhalen, op gedegen onderzoek. De volgorde is zoals het hoort: de emotie in het verhaal is niet bedoeld als plat amusement, maar zij wordt gedragen door feiten, geanalyseerd en beschreven door journalisten die hun vak verstaan.

Laat me hier de hoop uitspreken dat journalistiek als deze overleeft, en niet zoals de huidige politiek volledig verwordt tot emotioneel ‘reallifeamusement’.
Laat meningen en emoties alsjeblieft weer wat vaker ondergeschikt zijn aan nieuws en feiten.

De laatste zin van deze column zal de eerste zijn van zijn opvolger Clairy Polak


Geplaatst op: donderdag 24 februari 2011 om 01:11

DelenLaatste reacties (8)

Feder
Geplaatst op: dinsdag 8 maart 2011 om 15:59
Grotendeels kan ik mij vinden in dit stuk. Waar ik echter heel grote bedenkingen bij heb is de zin “Dat wat vreemd is, krijgt vervolgens de schuld van alle ellende”. Want wat wordt daarmee bedoeld of gesuggereerd? Suggereert de schrijver dat 'de buitenlanders' altijd van alle problemen de schuld krijgen? Daar neigt het wel naar, gelet op wat hij daarna schrijft over minister Leers en een strenger toelatingsbeleid.

Maar is het wel zo dat buitenlanders de schuld krijgen van problemen in Nederland? Files, krimpgebieden, vergrijzing, opwarming van de aarde, economische crisis, de hoge benzineprijs, prestaties in het onderwijs of wat dan ook... ik zie zelden dat mensen bij die problematiek een verband leggen met immigratie. Waar dat verband wel vaak wordt gelegd is de problematiek van de criminaliteit. Maar juist ten aanzien daarvan staat vast dat immigranten veel vaker bij de problemen betrokken zijn dan 'originele' Nederlanders. In dat geval is het dus begrijpelijk en terecht dat immigranten als oorzaak/veroorzakers van de ellende worden aangeduid. (Waarom immigranten vaker bij criminele activiteiten betrokken zijn is vervolgens een tweede vraag. Dan is het interessant om eens te onderzoeken in hoeverre het wagenwijd openzetten van de grenzen in de afgelopen decennia, en het knuffelbeleid ten aanzien van immigranten, daarbij een rol hebben gespeeld. Al zullen veel journalisten die aspecten het liefst niet willen onderzoeken, maar liever benadrukken dat wij immigranten discrimineren en te weinig kansen -zouden- geven...)

Waar de schrijver ons erop wijst dat we ons bij de feiten moeten houden, doet hij dat zelf dus niet. Zijn onderbuikgevoelens, die erop lijken te duiden dat hij denkt dat 'de gewone mensen' de oorzaak van veel ellende bij immigranten leggen, komen niet overeen met de werkelijkheid. Hier winnen de emoties van Bas Haan het van de feiten. Zo werkt Bas Haan zelf ook mee aan een maatschappij waarin de feiten plaats moeten maken voor de emoties van de journalist.
Jan Doggen
Geplaatst op: dinsdag 1 maart 2011 om 17:22
Dank voor die observatie aan het eind, die geeft denk ik een duidelijk criterium: "...maatschappelijke relevante feiten, op echte verhalen, op gedegen onderzoek. De volgorde is zoals het hoort..."
De emotie kan eventueel volgen op de rapportage, maar is niet het doel op zich. Amusement als 'Big Brother' en alle nakomelingen draaien het om en zijn daarom ook zo vluchtig, zelfs oninteressant. Politici zouden daar ook op kunnen letten.
JannieTr
Geplaatst op: zondag 27 februari 2011 om 19:15
Goed geschreven! Ik kijk uit naar het stuk van Clairy Polak. Vind het nog steeds jammer dat we haar niet meer kunnen zien bij Nieuwsuur.
cor
Geplaatst op: donderdag 24 februari 2011 om 19:04
Goed stuk! Gelukkig zijn er nog journalisten die in staat zij tot reflectie en zelfkritiek. Dat is ook broodnodig in een beroepsgroep die nauwelijks maatschappelijke verantwoording hoeft af te leggen.
wim ramakers
Geplaatst op: donderdag 24 februari 2011 om 14:41
Alles draait om opvoeding.!
De maatschappij is zo ingericht dat beide partners moeten werken.
Van opvoeden komt niets terecht en daardoor ontstaat een ander soort mens.Een aso-mens die nergens tevreden over en mee is.
Die eikels moet je op hun wensen bedienen wil je hun stem krijgen.
Terug naar af zou ik zeggen.
Spreek harde klare taal!We weten heus wel dat het de verkeerde kant op gaat. We zijn best bereid ten halve te keren.
De media zouden moeten meedoen en ons dagelijks de spiegel moeten voorhouden.
Ina van Delden
Geplaatst op: donderdag 24 februari 2011 om 12:59
Ga vooral door met het duiden van die deprimerende bloemkolen situatie. Er moet - als steeds meer mensen (politiek, media, het volk...) gaan beseffen in welke deplorabele situatie we ons bevinden - toch weer eens een golfbeweging de andere kant opgaan. Niet terug naar het verleden, maar naar welzijn en welleven voor en met iedereen in het NU met een optimistische en positieve blik naar een toekomst waarin ieder z'n verantwoordelijkheden kent en neemt.
Ik heb het artikel van Bas Haan doorgestuurd naar vrienden zowel in Nederland als in Griekenland, waar ik zelf ook woon. Er zijn veel overeenkomsten aangaande het onderwerp, maar het verschil is dat het hier nog een graadje erger is....nog meer bloemkolen....

Trudy Duits
Geplaatst op: donderdag 24 februari 2011 om 10:51
Op recht leven en dus alles onder ogen zien is niet eenvoudig. Ik ben bezig om uit te zoeken hoe je mensen in hun eigen waarde laat en hoe iedereen weer zijn eigen werk met een eigen man daat en gerust hart kan doen. Levenslang ben ik alles processen doorgegaan die op mijn pad kwamen en intussen heb ik ontdekt dat tussen politiek en publiek een missing link is.

Onderstaand heb ik in een overzicht politiek en privaatleven en de missing link weergegeven met als doel met elkaar een nieuwe orde van leven op te bouwen. Daar is zo'n behoefte aan omdat de mensen daar nu veel vrije tijd voor hebben. Nu ook zullen zij zich daarom ook veelal machteloos voelen. Iedereen wil echt wel over het algemeen maar men moet weten hoe? Mensen hebben in veel posities geen tijd en of kansen om alle processen die nodig zijn om hun emoties persoonlijk uit te ontwikkelen en met een uitgebalanceerde inzet te komen die voor iedereen levend te volgen en dus geloven is. Kunstenaars, schrijver (journalisten enz.) kunnen steeds weer een begin zoeken zoals zij ook met deze site deden waar zij samen zijn gaan werken met wie wil ondervinden, weten en doen totdat doelen ook gehaald worden zoals nodig..

Met mijn onderstaande overzicht wil ik een uitleg geven waarom politiek en publiek elkaar dus niet begrijpen kunnen!! En waar wij als kunstenaars, schrijvers, theatermakers of mensen van de straat die e.e.a. uitgezocht hebben de handen ineen kunnen slaan om een bindende groep te worden die dient!


(INTER)NATIONALE ORDE EN OF MENSENRECHTEN

1a. maatschappelijke orde:

publieke deugdzaamheid *):

. resultaten tellen;

. noodzakelijk kwaad om gewenste resultaten te bereiken is in principe verantwoord.


1b. Private orde:

persoonlijke deugdzaamheid **):

. verantwoord gedrag telt;

. voor algemeen kwaad gelden wetten en regels met hun betreffende uitzonderingen.


1c. Missing link:

stelsels van daadwerkelijk verantwoordelijk- en bevoegdheden die men persoonlijk weet te onderhouden en dragen tussen:

. persoonlijke verantwoordelijkheid;

. en de publieke verantwoordlijkheid ***)

2. Technologische ontwikkelingen:


Communicatiemiddelen als internet, telefoon, etc.

- exponentionele groei van kennis en middelen voor huidige mededingers.

- verschil naar kanslozen wordt met ter daad vergroot.

3. Aanbevelingen:

Een commissie en of denktank instellen die gevolgen dan wel mogelijkheden beheert v.w.b. de diverse overtuigingen dan wel mandaten met noemers als ****):

publieke deugdzaamheid;

persoonlijke deugdzaamheid.

*) Vele politiekers (m.i. in beginsel liberaal. Ter verificatie!) w.o. Churchill in navolging van Niccolo Machiavelli, 1469. Bron: Robert D.Kaplan. Humanisme en mensenrechten algemene mensenrechten (moeten m.i.) universeel zijn (hypotheses ter verificatie!).


**) Vele religies hebben zo hun profeten w.o. Jezus, Mohammed, etc. Bronnen: bijbel, koran, etc. Ook het humanisme evenals algemene mensenrechten gaan m.i. uit van deze stelregel. (hypotheses ter verificatie!).


***) sinds de industrialisatie zijn niet alleen persoonlijke verhoudingen veranderd maar ook de maatschappelijken. Er is sinds die tijd gaandeweg een einde aan de verschillende soorten van overheersing gekomen v.w.b.overtuiging, kleur, geaardheid en overige minderheidsgroeperingen.

Sinds de hedendaagse door technologie gestuurde maatschappij staat alles tot en met de politiek ter discussie.


****) men mag zich aanmelden voor de groep Trial and Error! (for live. Voornoemde naam was als groep al in gebruik) om de balans opnieuw op te maken. Welke waarden dienen niet meer (cliches) en welke waarden moeten van plaats veranderen en of nieuwe of meer inhoud. Zie ook de pagina: Evolutionaire Revolutie (op mijn site.).

Trudy Duits
Mirjam
Geplaatst op: donderdag 24 februari 2011 om 10:34
Goed stuk, bijzonder hoopvol. Bij het journalistieke (en politieke) verval was mijn eerste reactie woede; daarna hopeloosheid die zwom naar onverschilligheid (ik kijk / luister niet meer naar de media ...) en dankzij initiatieven als ONE/11 toch wordt weer langzaam het geloof herstelt in mijn schrijvende en anderszinds informatief bezigzijnde medemensen. Ik denk dus niet alleen zo over het aanbod op radio en tv. Aangezien ik Trouw lees, valt het in de schrijvende pers wat mij betreft mee.

Plaats een reactie

Ik wil mij graag aanmelden voor de One11-nieuwsbrief.


over deze columnist

Bas Haan
Bas Haan is verslaggever voor het tv-programma Nieuwsuur. Daarvoor werkte hij voor NOVA en Netwerk. Hij maakt vooral verhalen over het functioneren van de rechtsstaat, variërend van de onthullingen over het achtergehouden bewijs in de Schiedammer parkmoord tot verhalen over het vreemdelingenrecht. Naast zijn televisiewerk schreef hij het boek 'De Deventer moordzaak. Het complot ontrafeld', over de invloed van beeldvorming door media op de rechtsstaat.

Eerder verschenen

23/05
Zo makkelijk mogelijk
Door: Evert van Dijk

10/05
Journalistiek is een bewegend dier
Door: Marieke van Twillert

3/05
Revolutie 2.0
Door: Niels Bongers

25/04
Kaarten op tafel
Door: Peter de Bruijn

20/04
Afrika Bambaataa
Door: Albo Helm

12/04
De journalist als scheidsrechter
Door: Rutger van der Hoeven

11/04
Ook moslims doen graag iets leuks
Door: Jan-Jaap Heij

9/04
Nederlanders positiever
Door: Roel Venderbosch

4/04
Fukushima
Door: Tomas Schats

25/03
Straling
Door: Milo

20/03
Grote golf
Door: Bas Köhler

14/03
Pas op de plaats
Door: Xandra Schutte

13/03
No fly zone
Door: Hajo de Reijger

6/03
Just add water
Door: René Leisink

3/03
Een schijnwerper is niet nodig
Door: Clairy Polak

26/02
Tegenstrijdige berichten
Door: Djanko

18/02
De luiken open
Door: Aart Zeeman

15/02
Het volk als held
Door: BaFa

10/02
De vierde macht
Door: Kay van de Linde

1/02
Struikelend nieuws
Door: Toine Heijmans

25/01
Een positief verhaal: kan dat wel?
Door: Arjan van Bijnen

20/01
Slecht is sexy, echt is beter
Door: Jan-Albert Hootsen

17/01
Wereldbeeld
Door: Anne Spapens-Hamminga

14/01
Heerlijk soms, je ergeren
Door: Wouke van Scherrenburg

8/01
Vroeger was alles slechter
Door: Bert Wagendorp

5/01
O Nee Leven
Door: Bas Mesters