NL editie / World edition

Ode aan de juf

door Robin Gerrits


De 70-jarige docente Lies van Eck-Daeter gaf jarenlang een-op-eenbegeleiding aan haar autistische dochter, tot ze in 1993 terugkeerde voor de klas. “Op mijn zestigste kreeg ik een vaste aanstelling. Dat vond ik heel bijzonder.” Nu blikt ze terug op haar loopbaan en op de vele dilemma’s waarmee het onderwijs anno 2011 wordt geconfronteerd.

Ode aan de juf “Toen ik weer mocht gaan werken, voelde dat als een cadeautje. Ik was hartstikke blij dat ik dat weer mócht! Vanaf de geboorte van mijn dochter Annelies totdat ze zeventien was ben ik uit het onderwijs geweest. Eigenlijk had ik op haar vierde weer willen beginnen, maar door haar autistische stoornis ging dat niet. Eerst zat ze drie dagen per week helemaal in Limburg op een speciale school. Op dinsdag en donderdag zat ik ochtend aan ochtend met haar in groep drie van basisschool De Zeggewijzer in Terheijden. Kijken hoe andere kinderen het deden. Moet een leerkracht maar goed vinden hoor, een moeder die zelf ook onderwijzeres is in je klas!
 
“Na dat jaar in Limburg mocht Annelies in groep drie starten. Ik moest wel altijd thuis zijn, want ze kon zomaar ineens naar huis worden gestuurd als het niet ging. En elke dag ging ik naar school om even apart met haar te lezen of te rekenen.
Na jaren kon de afstand in de klas iets groter worden, kon ze iets meer op zichzelf staan. Zo is heel langzaam haar zelfstandigheid gegroeid. Op een gegeven moment kon ze ook begeleid zelfstandig wonen, en nu woont ze alweer jaren samen met haar vriend.”
 
Ruimte geven
“Ik weet zeker dat ik door de ervaringen met Annelies dingen heb geleerd over de omgang met kinderen met autisme of ADHD die ik anders nooit zou hebben geleerd. Ik noem maar wat: ik zit vanaf de voorste banken iets uit te leggen, en een jongen met ADHD fluistert tegen me: ‘Juf, ik moet zo even springen, hoor.’ Ik zeg: ‘Da’s goed joh’, en tijdens de instructie zie je hem even flink losgaan en dan weer gaan zitten. Collega’s zeiden tegen me: dat moet je niet toelaten. Maar juist dat beetje ruimte geven werkte heel goed.
 
“Ook wist ik dat ze soms dingen denken in plaats van zeggen. Annelies zei de eerste zes jaar praktisch niets. Later vroeg ik haar waarom ze vroeger niet sprak. ‘Ik sprak wel, in mijn hoofd, maar jullie hoorden het niet’, antwoordde ze. Dus kennelijk had ze het idee dat de dingen die ze dacht voor ons hoorbaar waren. In de klas had ik eens een meisje dat op momenten dat het spannend voor haar was, altijd zweeg en je alleen maar aankeek. Toen vroeg ik haar: ‘Kun je het opschrijven?’ En ja hoor, toen kwam het…
 
“Ik deelde die ervaring natuurlijk met collega’s, maar zoiets is toch moeilijk over te nemen als je het niet zelf hebt meegemaakt. En je moet er ook lol in hebben zo naar kinderen te kijken, open te staan, te zoeken.
 
“Ik vond het vreselijk jammer dat ik niet voor de klas kon staan in de tijd dat ik zo met onze dochter bezig was. Toch heb ik nooit een moment spijt gehad dat ik voor haar koos en niet voor de school. Ze is een geweldig lief en goed mens geworden, een heerlijke dochter voor ons en een fijne partner voor haar vriend.”
 
Oma
“In augustus 2010 had ik mijn laatste werkdag op basisschool Sinte Maerte in Breda. De laatste jaren werkte ik nog vast op de woensdagochtend en eens in de drie weken op vrijdag. Jammer om geen ‘eigen’ klas meer te hebben, maar ik kon het goed met de groepsdocent vinden. Groep 4 was het, die zijn net goed gewend aan school. Als ze dan enthousiast iets kwamen vertellen, zeiden ze: ‘Oma, mag ik…’ enzovoorts. Schitterend.
 
“Op de kweekschool in de jaren vijftig werd ik alleen opgeleid voor de lagere school. Niet voor de kleuterschool. Dat was iets héél anders. Andere opleiding, andere akte. Allemaal strikt gescheiden. Er werd een beetje op neergekeken, op al dat gefriemel. Toch vond ik het zo vanzelfsprekend dat die twee onderwijsvormen in de jaren tachtig opgingen in de basisschool: voor de kinderen is het veel beter. Als een kind in groep 2 al kan lezen, dan mag het alvast stof doen van groep 3.
 
“Eigenlijk is er maar één vereiste voor dit vak: je moet kinderen leuk vinden. Dat is van alle tijden. Lees Theo Thijssen! Het gaat om de lol van kinderen. De humor van kinderen. Als je het doet om geld te verdienen, zoek dan een andere baan.”
 
Aandacht
“Voorbeeldje: Marijke begint de dag snikkend omdat haar vis is doodgegaan. Mooie aanleiding om er met de hele klas even bij stil te staan. En dan zeg ik tegen haar: ‘Vanavond zoek ik uit mijn tuin een mooie steen. Die maak ik schoon, en ik zet de naam van jouw vis erop. Die mag dan op het grafje. Goed?’ Meisje rustig, de les kan beginnen. Een paar minuten aparte aandacht, het lijkt zo onnozel. Later op de dag kijk ik Marijke even aan, geef ’r een knipoog, ze kijkt terug. Onbetaalbaar.
 
“In 1960, toen ik van de kweekschool kwam, was ik juffrouw Daeter, de laatste jaren was ik juf Lies. Het maakt niet uit. Mensen hebben je onthouden. Ik word soms aangesproken door mensen die tientallen jaren eerder bij me in de klas hebben gezeten. Hun heb ik het gevoel kunnen geven: ik ben bijzonder, ik mag er zijn. Dat is wat ik wil.
 
Respect
“Wij leerden vroeger duidelijk boven de kinderen te blijven staan. Ze waren toen veel gezeglijker. Dat moest ook wel: ik had in mijn eerste klas 54 kinderen! Ik voelde me net een leeuwentemmer. Nu is er minder afstand, maar ik ben niet hun vriendje of vriendinnetje, en dat hoeft ook niet. Er zijn er die grenzen overschrijden. Van hen moet je respect eisen. Ik zeg dan: ‘Je moet weten hoe je iets vraagt, hoe je iets zegt. Ook in jouw eigen belang.’ Elk jaar opnieuw moet je kinderen leren dat ze je aankijken als ze je een hand geven. Het valt op als iemand dat uit zichzelf doet. Dat leren de meesten kennelijk thuis niet.
 
“Dat betekent allemaal niet dat ze niets mogen zeggen. Ik stond eens pal voor het schoolbord sommen uit te leggen, waardoor andere leerlingen de opgaven niet konden lezen. Ik probeerde me zo te plooien dat alles zichtbaar bleef en zei: ‘Dunner kan ik me niet maken, hoor.’ Klonk het van achteruit, zachtjes maar voor iedereen verstaanbaar: ‘Dan moet je afvallen.’ Ik zeg, lachend: ‘Ja, daar ben ik druk mee bezig!’
 
“Nee, dat vond ik niet te ver gaan. Hij had trouwens nog gelijk ook! Kennelijk voelde hij zich zo vertrouwd dat hij zoiets durfde te zeggen. Wat niet betekent dat je alles maar kunt zeggen. Als hij had gezegd: ‘Ga eens opzij, dikke trien’, had ik opgetreden. Maar dit vond ik humor. Ik zeg altijd: ‘Jij flirt met je klas, en de klas flirt met jou.’
 
Zelfstandigheid
“Ik denk niet dat kinderen meer of minder weten dan vroeger. Ze leren anders. Vroeger werd het voorgekauwd. Nu leren ze veel meer zelfstandig denken, zelf oplossingen vinden. Je moet ze op zo’n niveau brengen dat ze trots zijn op zichzelf. En met het leerlingvolgsysteem van tegenwoordig kan dat heel goed. Niemand loopt achter, ieder krijgt les op zijn eigen niveau. Vroeger was er één niveau. Als je erboven uitstak, verveelde je je in de klas, als je eronder bleef, was je dom. Punt.
 
“Ik heb nooit problemen gehad met orde in de klas. Er zijn veel trucjes. Ik begon de dag altijd met muziek. Dan zette ik het vaste wijsje op wanneer ze allemaal nog druk aan het kletsen waren. Halverwege liet ik het wegsterven, en dan werd het altijd stil. Ik liet ook tussen de lessen door wat liedjes horen om luidkeels mee te zingen. Dat breekt de spanning, dan kunnen ze daarna de lesstof weer opnemen. En ik laat ze tussendoor gymoefeningen doen.
 
“Ik had een snoeptrommel. Als er twee ruzie hadden, liet ik ze soms bij elkaar een snoepje in de mond doen. Dan was het zó over. En aan het eind van het jaar maakte ik voor iedereen een doosje met een strik eromheen. ‘In elk doosje’, zei ik dan, ‘heb ik een aparte wens geblazen. Niet opendoen, want dan vliegt de wens eruit’. Zelfs de stoerste jongens zag je er heel behoedzaam mee omgaan.”
 
Hoge verwachtingen
“Er is nu veel meer aandacht voor het individu. Vroeger werd dat maar raar gevonden. Tegenwoordig mag je, móet je over die dingen praten. Ook met ouders. Die vinden dat ook prettig. Vroeger werd dat niet gewaardeerd: dat was allemaal nergens voor nodig, extra aandacht. ‘We hebben er vijf thuis,’ zei zo’n vader dan, ‘en er is niet één lievelingetje bij.’
 
“Kinderen móeten wel steeds meer. Er is minder rust. Dat begint al op school met een maandviering, dan weer een schoolfeest. Buiten schooltijd zijn er hobby’s en sporten. De sleur van vroeger is doorgeslagen naar de andere kant. Ouders verwachten ook vreselijk veel van hun kinderen. Dat gaat natuurlijk weleens fout.
 
“Tegenwoordig heeft een leerkracht een map vol handelingsplannen: Asperger, zwakbegaafdheid, ADHD, dyslexie, overleden familieleden. Vooral jongere collega’s hebben vaak goede ideeën hoe daarmee om te gaan. Daar leer ik nog steeds van. In lesmethoden zijn ze goed onderlegd.
 
Twee leerkrachten in één klas
“Vroeger had ik geen kinderen met problemen in de klas. Als ze er waren, gingen ze meteen naar het speciaal onderwijs. In mijn laatste jaar had ik twee kinderen met autistisch gedrag, drie ADHD’ers, een paar kinderen met concentratieproblemen in de groep. Als ik toch iets moet noemen wat echt beter zou kunnen en móeten in het onderwijs, dan is het de aanstelling van permanent twee leerkrachten in de klas, of overal standaard een onderwijsassistent erbij. Liever dat dan autistenklassen. Misschien krijgen ze daar meer structuur, maar je zet ze wel in een hokje.
 
“Er wordt veel geklaagd over hoe slecht het onderwijs is, maar ik ben het daar niet mee eens. Wat me wel opvalt: het is erg springerig geworden. Dan voeren ze met allerlei toeters en bellen een nieuwe taalmethode in – iedereen op cursus en alles moet anders –, en na twee jaar komen ze ervan terug, wordt het stopgezet en hoor je er niemand meer over. Tot de volgende hype weer langskomt. Het heeft iets onzekers.
 
“Sommige verworvenheden verdwijnen dan juist weer onder druk van de prestaties. De instructietafel bijvoorbeeld, voor in de klas, om een paar leerlingen nog even apart iets te kunnen uitleggen. Die werkte fantastisch.
 
“Hou vast aan wat goed is, wat werkt. In het onderwijs lijkt het soms op de schoonheidsmanie met botox: je spuit eens een rimpeltje weg, en na een tijdje moet het weer mooier, en weer mooier. Voor je het weet heb je er zo veel ingespoten dat het een masker is geworden. Je kunt ook op school niet steeds opnieuw vernieuwen en verbeteren.”
 
3 x 4 = 16
“Het niveau van de leerkrachten is gemiddeld achteruitgegaan. Er zitten schrijnende voorbeelden tussen. Ik had eens een stagiaire die doodleuk op het bord schreef: 3 x 4 = 16. Allemaal vingers de lucht in. Ik probeerde haar van achter uit de klas nog te redden door te zeggen: ja, de juf is heel slim, die probeert te kijken wie er allemaal oplet. Maar ze reageerde stom: ‘Huh, da’s toch gewoon goed?’ Ik kon haar aan het einde van haar stageperiode echt geen voldoende geven.
 
“En van godsdienst en de Bijbel weten ze echt niets. De kinderen trouwens ook niet. Als ik nu het lijdensverhaal van Christus vertel, dat hij dat kruis moest dragen en de berg moest opsjouwen... Ze denken allemaal dat hij ten slotte door een man op een paard bevrijd wordt.
 
Tijdgebrek
“Ik maak me soms zorgen over de enorme nadruk op alleen maar rekenen en taal van nu. De basisschool is meer dan 2 + 2 = 4, je leert er ook leven. En vertellen, en luisteren naar elkaar. Ik begon vroeger altijd met een kringgesprek op maandagmorgen – standaard. Als er iets was voorgevallen, nam je de tijd om dat met de kinderen te bespreken. Dat wordt nu veel minder, omdat men bang is te weinig tijd over te houden voor de lesstof.
 
“Nee, ik heb sinds ik weer terugben in het onderwijs nooit overwogen te stoppen. Het was natuurlijk weleens zwaar, maar al die vrolijke gezichten die ’s ochtends verwachtingsvol naar je kijken, dat is onbetaalbaar. Maar je wordt natuurlijk ook ouder, en al die dingen die je thuis moet voorbereiden voor de  handenarbeidlessen, of gym geven op je 69ste, dat wordt steeds zwaarder.
 
“Toch mis ik het wel, het contact met kinderen, hun verhalen. Ze zijn zo vreselijk leuk. Maar het mooie is: begin augustus moest ik dus afscheid nemen van al die geinige koppies, en in augustus kwam Sofie, Annelies’ dochter. Heb ik mijn eigen nieuwe geinige koppie…”


Foto’s: Juf Lies van Eck-Daeter aan het werk op de basisschool Sinte Maerte in Breda
Marcel van den Bergh, de Volkskrant

 


DelenLaatste reacties (33)

Gary
Geplaatst op: dinsdag 17 december 2013 om 20:40
Basically, use high quality hair prtcodus, invest in your health (healthy diet, reasonable exercise, adequate protein intake, spend some time on fresh air in the light of the sun, just be sure to protect your hair and skin from potential harmful effects of sun exposure), invest in a good hair cut, and avoid by all means to treat your hair chemically. Use adequate hair brushes and combs, do not comb wet hair, do not traumatize your hair when drying it and be patient, it takes some time to see the results.
Raji
Geplaatst op: dinsdag 30 juli 2013 om 19:35
I congraturate the World Bank for the great video they prodecud last year (2010). It is true that it lays out the issue of Tanzania’s growing appetite for charcoal for cooking in a way that is well-documented and visually compelling. I am one of the many Tanzanians who advocate the use charcoal briquettes and sustainable use of wood charcoal. I believe if we our efforts could be appreciated and supported the charcoal crisis in Tanzania could be reduced without crushing with urban centers'growing appetite for wood charcoal. I and three other friends leave and carry out charcoal business in Dar es Salaam. Using our meager financial resources we managed to float a company and acquire a small briquetting plant c/w a carbonising kiln which produces very good charcoal briquettes for pilot production/market market tests. We are now planning to to acquire more machines and other infrastructure and start commercial charcoal production and power using Municipal Solid Waste.We are therefore, taking this opportunity to appeal to local and international community for financial support in a form partnership, joint venture or any other financial support.Please reply to:M/S JUMBO RECYCLING LTDMob. : +255 717 577 951Skype: berny.komba As rural populations migrate to urban centers, Tanzania’s growing appetite for charcoal for cooking surpasses any other African country. The figures are startling: Dar es Salaam consumes the equivalent of 16 olympic pools in charcoal every day. In monetary figures, production and consumption of charcoal is a $350 million business. In contrast, tea and coffee generate only $105 million annually to the national economy.From a health perspective, using charcoal for fuel is preferable than using wood. The problem is that charcoal production using traditional methods is hugely inefficient and has a disproportionate impact on the environment when compared to woodfuel. What’s more, the wood used to make charcoal comes largely from the country’s nationally protected forests.This great video prodecud by the World Bank last year (2010) lays out the issue in a way that is well-documented and visually compelling. What we liked about this film is that it also explores the opportunity for moving Tanzania towards sustainable charcoal use. (Hint: the road begins with policy changes.) http://jwiyslvk.com [url=http://npkzxety.com]npkzxety[/url] [link=http://ojmtmptz.com]ojmtmptz[/link]
Kris
Geplaatst op: dinsdag 30 juli 2013 om 15:27
I congraturate the World Bank for the great video they <a href="http://ybxrgxvpvv.com">preodcud</a> last year (2010). It is true that it lays out the issue of Tanzania’s growing appetite for charcoal for cooking in a way that is well-documented and visually compelling. I am one of the many Tanzanians who advocate the use charcoal briquettes and sustainable use of wood charcoal. I believe if we our efforts could be appreciated and supported the charcoal crisis in Tanzania could be reduced without crushing with urban centers'growing appetite for wood charcoal. I and three other friends leave and carry out charcoal business in Dar es Salaam. Using our meager financial resources we managed to float a company and acquire a small briquetting plant c/w a carbonising kiln which produces very good charcoal briquettes for pilot production/market market tests. We are now planning to to acquire more machines and other infrastructure and start commercial charcoal production and power using Municipal Solid Waste.We are therefore, taking this opportunity to appeal to local and international community for financial support in a form partnership, joint venture or any other financial support.Please reply to:M/S JUMBO RECYCLING LTDMob. : +255 717 577 951Skype: berny.komba
Lassana
Geplaatst op: zondag 28 juli 2013 om 11:18
Wat geweldig leuk. Wat zal jij en najulruitk zij enorm trots zijn. En die kussentjes op de foto..... die tegen de naaimachine staat zou geweldig zijn op de komende babykamer. Dus ik zeg: laat maar komen dat blog en die webshop! Afhalen aan huis kan dan ook? Als fellow Rotterdammer. http://igpdpxjp.com [url=http://ijhlve.com]ijhlve[/url] [link=http://hfmcdfrxnsx.com]hfmcdfrxnsx[/link]
Ricardo
Geplaatst op: zondag 28 juli 2013 om 03:51
Wat leuk! Ik kocht het tijdschrift<a href="http://zshkuwomnj.com"> vindamdag</a> en wist zeker dat ik het meisje op de cover 'kende'. Maar waarvan ook al weer? Het artikel lezende en een stukje verderop een verwijzing naar jouw blog en ik wist het zeker: hiervan dus. Wat zullen jullie trots zijn!
Meenakshi
Geplaatst op: vrijdag 26 juli 2013 om 04:09
Super leuk zeg!Inspirerend ook, ik laat Luna nog te weinig zelf doen....en ze is nu 11 jaar dus kan best! En ik ben buwneeid naar de blog die ze dan gaan beginnen! Kan niet missen met zo'n inspirerende en creatieve moeder!
Fer
Geplaatst op: donderdag 25 juli 2013 om 11:41
Almost all Almost all foreclosures are by FRAUD. The <a href="http://fwzdqbin.com">peploe</a> that took their lives, they need to go back and prosecute the lenders that committed these frauds for murder. Had it not been for their fraud those <a href="http://fwzdqbin.com">peploe</a> would be alive today. And these Judges allowing this fraud KNOW it is fraud, but they allow it because they are all heavily invested in these banks through their retirement funds. To do the right thing and stop the fraud means losing 60% of their retirements. The Judges need to be charged also 0Was this answer helpful?
Ravi
Geplaatst op: donderdag 25 juli 2013 om 08:55
Boom shkalaaka boom boom, problem solved. http://dyjegdvuu.com [url=http://bywffyli.com]bywffyli[/url] [link=http://pdebwddxw.com]pdebwddxw[/link]
Nikos
Geplaatst op: woensdag 24 juli 2013 om 02:27
TRIA den 3erw poia efimerida disvaaes pantws stin imera isa pou t anefere.... ntropi!!giati gia na min 8i3ei tin pirosvestiki ipiresia??sto prwtoselido to grafe les kai itan kati fisiologiko... ntropi! http://cykwpwspj.com [url=http://mrkppnysxuf.com]mrkppnysxuf[/url] [link=http://qpjpwasj.com]qpjpwasj[/link]
Jhade
Geplaatst op: dinsdag 23 juli 2013 om 14:37
i hope they make the playoffs too right now 8th is<a href="http://fkzqiarltup.com"> loinokg</a> better than 7th because the sixers have a chance to beat the bulls better than the heat. awesome recap going to the sixers vs nets game apr 13VA:F [1.9.8_1114]please wait...VA:F [1.9.8_1114](from 0 votes)

Plaats een reactie

Ik wil mij graag aanmelden voor de One11-nieuwsbrief.


WaarWie

Robin Gerrits

Robin Gerrits

Robin Gerrits schrijft sinds 2005 in de Volkskrant over onderwijs. Daarvoor werkte hij op de eindredactie en nieuwsdienst van de krant, en daarvoor bij Het Parool.

Waarom

““Ik heb het mooiste vak ter wereld. Niet alleen kan ik ongebreideld iedereen de oren van het hoofd vragen over alles waarnaar ik nieuwsgierig ben, ik word er nog voor betaald ook. Door de levendigheid van kinderen word ik altijd vrolijk van scholen, en bovendien werken er mensen die bezig zijn met het mooiste wat er bestaat: andere mensen ergens beter in maken.

Er wordt veel geklaagd in en over het onderwijs; ik doe zelf ook regelmatig verslag van zaken die niet goed gaan. Maar dit is een interview met een leerkracht die tot in elke vezel positief is over kinderen. Letterlijk het schoolvoorbeeld van een goeie juf, die kinderen echt laat groeien.”